Het belang van risico-inventarisatie en evaluatie


Indien je een werknemer bent loop je tijdens het werken bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld om ziek te worden tijdens je werkperiode of om slachtoffer te worden van arbeidsongevallen. Dit kan op elk moment gebeuren en is van tevoren niet te voorzien. Het is daarom van belang een risico-inventarisatie en evaluatie te maken, maar wat is dit precies? Het wordt vrijwel altijd opgesteld door je werkgever, en het staat in de Arbowet vermeld dat dit verplicht is. Alle risico’s die jij als werknemer loopt tijdens je werk worden in de risico-inventarisatie en evaluatie door je werkgever in kaart gebracht. De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of de risico-inventarisatie en evaluatie aan alle eisen voldoet. Indien je er als organisatie geen hebt opgesteld kan het SZW je een boete opleggen.

Wat voor risico’s worden precies opgenomen in de risico-analyse?

Er zijn allerlei risico’s waar je aan kunt denken. Zoals hierboven al genoemd kun je als werkgever allerlei ziektes krijgen. Denk daarbij aan het coronavirus, of een burn-out door een te hoge werkdruk. Of je kunt bijvoorbeeld RSI krijgen, wat gelinkt is aan veelvuldig computerwerk. Daarnaast kun je denken aan ruzie met je werkgever, hetgeen het werken natuurlijk belemmert waardoor je misschien wel op wilt stappen. De reden is dan dat de onderlinge communicatie niet meer goed verloopt. Het kan ook zijn dat er strubbelingen zijn in de communicatie omdat niet iedereen op de werkvloer goed Nederlands spreekt, wat tevens voor problemen kan zorgen. Misschien wordt er onderling wel gepest, of heb je te maken met een werkgever die vrouwonvriendelijke opmerkingen maakt. Er zijn tal van redenen waardoor je productiviteit op de werkvloer kan verminderen, hetgeen zelfs voor volledige uitval kan zorgen.

Wat houdt de evaluatie van de risico’s in?

Een evaluatie is een document dat je werkgever opstelt, waarin hij de waarschijnlijkheid in kaart brengt dat er iets gebeurt. Aan de hand daarvan stelt hij een prioriteitenlijstje op. Daarbij denkt hij na wat de grootste gevaren zijn en minder grote risico’s. De grootste gevaren zal hij direct aanpakken, dan wel wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van machines in een fabriek. Tot slot schrijft de werkgever een plan van aanpak. Dit houdt als vanzelfsprekend in dat het bedrijf die maatregelen neemt die nodig zijn om de risico’s te elimineren. Ook wordt er een tijdslimiet opgeschreven, oftewel er moet worden vastgesteld binnen welke periode de risico’s weggenomen moeten zijn. Daardoor wordt de kans op schade voor jou als werknemer voor de toekomst beperkt.