Een goede sfeer op het werk


Werkdruk is een begrip wat we steeds vaker voorbij horen komen in Nederland. Steeds meer mensen ervaren een ongezonde druk op het werk, met name in de zorgsector. Voor de Covid-19 pandemie was dit al het geval maar wereldwijd is stress op het werk een ongekend groot probleem geworden. Ook in ons land zijn er steeds meer werknemers die dit ervaren. Werknemers die langdurig onder te hoge druk werken zullen klachten krijgen en ziek uitvallen. Vaak is dan een Burn-out de gestelde diagnose. Burn-out kenmerkt zich door zowel lichamelijke, psychische als sociale klachten die gepaard gaan met een verminderd gevoel van eigenwaarde op het werk. Het is geen ziekte, maar een syndroom. Dat wil zeggen dat burn-out zich uit door klachten op verschillende vlakken. Het is een langzaam en sluipend proces. Het is nu zaak voor werkgevers om maatregelen te treffen om voor hun werknemers preventieve acties te ondernemen. Voorkomen is in dit geval zeker beter dan genezen maar het is zeker niet makkelijk.

Werkdruk in de zorgsector

Langdurige stress heeft meer nadelige gevolgen dan de meeste mensen vermoeden. Sinds het begin van de pandemie is de werkdruk in de zorg extreem toegenomen. Door de continue voortdurende aanwas van nieuwe patiënten is het werken in de zorg een zware taak geworden. Zelfs het opnemen van een vrije dag of een korte vakantie is in veel ziekenhuizen zelfs niet meer mogelijk. Er is momenteel een hoog ziekteverzuim in de zorgsector. Velen kunnen de druk niet meer aan en hebben stress gerelateerde klachten. Naast een advies van je huisarts is voor veel mensen het tot rust komen erg belangrijk. Innerlijke rust kan al voor een hoop minder stress zorgen en als je dit mee neemt naar de werkvloer zal dit ook al wat oplossen.

Oplossingen voor het stressprobleem

Een beetje werkstress is helemaal niet zo erg. Het zorgt ervoor dat je alert blijft en kan de nodige druk geven om je beste beentje voor te zetten. Overmatige werkstress dat wil je niet. Het is een taak van zowel werknemers als ook werkgevers om het stressprobleem grondig aan te pakken. De symptomen van werkdruk zijn alertheid en concentratie. Iemand kan veel doen in beperkte tijd.  Het belangrijkste is om voortijdig de symptomen te herkennen als werkdruk omslaat naar werkstress. Werkgevers  kunnen het beste in gesprek gaan met hun werknemers. Je zal misschien al gewend zijn van je werkgever dat hij een keer in de zoveel tijd met je in gesprek gaat over je vooruitgang en over de hele werksituatie. Maar Het goede gesprek aangaan kan nog meer oplossen dan een “gewoon” functioneringsgesprek. Tijdens zo’n goed gesprek zal er niet alleen gevraagd worden naar je werksituatie maar ook naar je privé omstandigheden.