Wanneer is de deurwaarder noodzakelijk?

deurwaarder

Je hoopt er als ondernemer nooit mee te maken te krijgen, maar helaas is het nog regelmatig dagelijkse praktijk. Klanten die de factuur niet tijdig betalen of helemaal niet in staat blijken te zijn om te betalen. Dit is een serieus probleem binnen het MKB het overgrote deel van de faillissementen heeft als oorzaak niet of veel te laat betalende klanten. Het is dus zaak om intern binnen je bedrijf dit goed in te richten zodat je er kort op zit. Eén van de zaken die geregeld moet zijn is een samenwerking met een goed incassobureau en een deurwaarder. In dit blog vertellen we je graag meer wanneer je dit inschakelt en wat zij precies doen.

Wanneer een incassobureau inschakelen

Allereerst is het van belang om intern binnen je bedrijf alles goed op orde te hebben. Dus zorgen dat je tijdig factureert, en de opvolging ook goed regelt. Dus kort na het verstrijken van de betalingsregeling een herinnering versturen. Gebruikelijke termijn daarvoor is vijf dagen. Mocht dit niks opleveren dan is het over het algemeen slim om telefonisch contact op te nemen. Dit levert vaak het meeste op. Je hoort wat beter is wat de reden is dat het bedrijf de factuur nog niet betaald heeft. Met deze informatie kan je over het algemeen goed nieuwe afspraken maken. Dit persoonlijke contact levert vaak ook wat meer goodwill op bij je klant om de factuur te betalen en zal deze daarom meer voorrang geven. Helaas is het zo dat het dan nog steeds kan voorkomen dat de factuur niet voldaan wordt. Het wordt dan tijd voor een volgende stap. En deze stap is het inschakelen van het incassobureau die vervolgens verder voor je aan de slag gaat met het innen van de vordering.

Wat doet het incassobureau en de deurwaarder?

Het incassobureau gaat allereerst via een minnelijke incassoprocedure de vordering proberen te innen. Dit betekent het opnieuw aanschrijven van de klant en het telefonisch contact opnemen om tot afspraken te komen. Het feit dat een incassobureau dit doet levert wat meer dwang op bij de klant en vaak werkt dit daarom ook al goed. mocht dit niet zo zijn dan wordt het tijd om een juridische incassoprocedure te starten. En in deze fase komt ook de deurwaarder om de hoek kijken. Het begint namelijk vaak bij een vonnis en in dit vonnis kan bijvoorbeeld staan dat er een beslaglegging gaat plaatsvinden. De deurwaarder is bevoegd om dit soort uitspraken uit te voeren.