Betrokken ondernemen betekent zorgen voor een veilige omgeving

Hands together

Mensen in Nederland wonen graag in een prettige en leefbare omgeving. Hierbij is het aspect ‘veiligheid’ het allerbelangrijkste. Helaas is onveiligheid als sinds 2007 één van de grootste maatschappelijke problemen. Dit wordt ervaren door burgers. Mensen voelen zich steeds minder prettig in hun buurt en ervaren meer overlast van andere buurtbewoners. Dit zal niet moeten horen in een land als Nederland. Door maatschappelijk verantwoord betrokken te ondernemen, helpen bedrijven mee om een veiligere situatie te creëren in wijken en gemeentes. Zo werken bewoners, bedrijven en gemeentes samen aan een gemeenschappelijk doel om de leefbaarheid beter te maken.

Problemen

Een nadelig gevolg van onveiligheid is dat mensen minder gaan presenteren, consumeren en innoveren. Problemen als overlast, verloedering, inbraken en leegstand leiden ertoe dat bedrijven weg willen uit de wijk. Ook beperken deze problemen de groeimogelijkheden en overlevingskansen van de achterblijvers. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet veilig in ‘probleemwijken’. Zo kost criminaliteit de Nederlandse detailhandel jaarlijks naar schatting circa € 700 miljoen. Dit komt door onder andere: winkeldiefstallen, inbraken, vernielingen en overvallen. De beveiliging en scholing kost ongeveer €300 miljoen per jaar. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingssystemen, een mistmachine en lessen waarin het personeel leert om te gaan met eventuele overvallen. Dit is enorm veel geld. Het is dus beter om het probleem bij de oorzaak aan te pakken, dan achteraf het proberen op te lossen.

Rol van bedrijven

Bedrijven hebben het vermogen om scholen en verengingen in een bepaalde wijk te ondersteunen. Zij kunnen bijvoorbeeld een sportveldje of jeugdhonk bouwen. Ook kunnen bedrijven het initiatief nemen om de jeugd van straat te halen en een dagje mee te laten lopen. Zij kunnen de jongeren kleine taken geven, waardoor de jeugd werkervaring kan opdoen. Tevens zullen zij gaan nadenken over wat zij leuk vinden qua werk. Jongeren zullen hopelijk hierdoor zich meer gaan richten op educatie, in plaats van het hangen op straat. Dit zal voor een deel de overlast op straat verminderen. Ook kunnen bedrijven voorrang geven aan mensen uit de wijk bij sollicitaties. Er is dan sprake van positieve discriminatie. Het bedrijf zal dan een afspiegeling van de buurt worden. Mensen zullen hier graag willen werken en vanzelf wordt er dan een samenhangend gevoel ontwikkeld. Werknemers van bepaalde bedrijven kunnen ook workshops of lezingen geven op scholen of in buurtcentra. Dit wordt dan georganiseerd om de sociale samenhang te versterken.

Op welke manier dan ook, het is belangrijk om samen te werken aan een maatschappelijk belang zodat zowel de jeugd, wijkbewoners en werknemers uit een bepaalde wijk zich veilig voelen op straat en eenheid vormen.