Advies voor investeren in grond van IGN Vastgoed.


Investeren in grond is in de huidige markt een prachtige optie om eens over na te denken. Het is namelijk zo dat onze Nederlandse bevolking blijft groeien waarbij de grootte van de huishoudens juist kleiner aan het worden is. Particuliere investeerders in vastgoed weten hier alles vanaf!

Grond kopen is aantrekkelijk!

Met de recente recessie heeft dat in de woningbouw voor een behoorlijke stagnatie gezorgd. Ondanks deze stagnatie zijn er langzaam weer signalen te zien van een herstel in de bouwsector. Met een ambitie om ruim een miljoen huizen bij te bouwen in de komende 10 jaar weet je in ieder geval zeker dat de woningbouw flink zal toenemen. Wat daarbij wel een punt van aandacht is, is de beschikbare bouwgrond in Nederland. Deze wordt steeds schaarser Dit heeft als gevolg dat projecten steeds vaker uit moeten wijken naar niet bebouwde gebieden. Het is dan ook aantrekkelijk om de grond die daar ligt, en waar het aannemelijk is dat er gebouwd zal moeten gaan worden, te kopen.

Als particulier investeren in vastgoed

Als particulier investeren in grond waar nog geen bebouwing aanwezig is kan met name lucratief uitpakken wanneer er in een later stadium een bestemmingsplanwijziging moet worden doorgevoerd. Wanneer je hebt geïnvesteerd in verschillende grondlocaties spreid je namelijk je kansen. Wanneer een ontwikkelaar namelijk de grond wil gebruiken voor een project zoals het bouwen van woningen, maar de grond is in jouw eigendom, dan zal hij deze moeten afkopen of je kunt wellicht meedoen in het project om zo nog meer uit je investering te kunnen halen. Bij een investering in grond is het tevens zo dat de ontwikkeling van waarde niets te maken heeft met bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de beurs. Dit heeft met de schaarste te maken en hoe schaarser de grond is, des te grotere waardestijging je kunt verwachten. Het is dus een verantwoorde keuze van investeren waarbij je je kansen en risico’s minimaliseert.

Investeren in grond? Doe de grondscan!

Wanneer je een stuk grond op het oog hebt en je zou graag willen weten of deze potentie heeft voor de (nabije) toekomst en daardoor erg waardevol kan worden, dan kan je door een erkend specialist een grondscan laten uitvoeren zoals bijvoorbeeld bij de experts van IGN Vastgoed B.V. Bij een grondscan wordt ervoor gezorgd dat het perceel dat jij wilt aanschaffen grondig wordt geanalyseerd. Dat wordt gedaan door middel van bestemmingsplannen en openbare registers te onderzoeken voor het stuk grond dat jij het op het oog hebt. Ook wordt er contact gezocht met experts zoals planologen en adviseurs van de gemeente om meer te weten te komen over het gebied waar het stuk grond ligt. Op deze manier kan er een duidelijke analyse worden gemaakt en een advies worden gegeven of het investeren in het stuk grond wat je voor ogen hebt potentie heeft of dat het wellicht beter is om even verder te zoeken.